Ämbetsmän i logen

Från vänster övre rad: Lennart Larzon, Christer Torstensson, Ingemar Jönsson,
Rune Carlsson, Bengt Gustavsson, Magnus Bengtsson.
Från vänster undre rad: Kent Ohlsson, Björn Lundberg, Jan-Inge Johansson.